Männänvarren tappikytkin

I-Sarja – Männänvarren kytkin

Teksiniset tiedot

Tyyppi

Tappikytkin

Koko

M3-M42