Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

25.5.2018 voimaan astuva EU tietosuoja-asetusta (GDPR) koskee käytännössä jokaista EU-alueella toimivaa yritystä. Asetuksessa määritellään henkilörekisterin pitäjille ja tietojen käsittelijälle velvoitteita ja toisaalta rekisteröidylle tiettyjä oikeuksia.

Tietojen käsittelyn luottamuksellisuus on ollut meille itsestään selvää jo ennen uutta, nyt voimaan astuvaa yleistä tietosuoja-asetusta. Asiakkaan tietojen suojaaminen ja täydellinen luottamus ovat ehdoton edellytys toiminnassamme.

 

TIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Suomen Tehdaspalvelu Oy käsittelee asiakastietoja oikeutetun edun perusteella. Tallennamme henkilötietoja, jotta voimme täyttää velvollisuutemme toimittaen ja hankkien tuotteita tai palveluja. Tallentamalla henkilötietoja voimme laskutusohjelmamme kautta lähettää laskut oikeille vastaanottajille. Samoja tietoja hyödynnämme myös tarjousten, lähetteiden, sopimusten yms. dokumenttien laadintaan. Henkilörekisterin tietojen avulla pystymme lisäksi kommunikoimaan sekä lähettämään tiedotteita tärkeimmistä muutoksista yhteistyökumppaneillemme.

Käytämme sivustollamme myös kävijänseurantaa (Google Analytics)

 

KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Henkilörekisteriin kerätään vain asiakkuus-suhteeseen liittyviä tietoja. Kerättäviä tietoja voivat olla esimerkiksi:

 • tietoja, jotka liittyvät ostamiisi tuotteisiin, käyttämiisi palveluihin tai sivuston kautta tekemiisi transaktioihin, mukaan lukien nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja luottokortin tiedot.
 •  kaiken sivustomme kautta tai sähköpostitse lähettämäsi viestinnän sisältämiä tietoja, mukaan lukien sekä viestin sisältö että metatiedot;
 • mitä tahansa muita henkilötietoja, joita lähetät meille.

Seuraavanlaisia henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja käyttää:

 • tietoja laitteestasi, mukaan lukien IP-osoite, maantieteellinen sijainti, selaimen tyyppi ja versio sekä käyttöjärjestelmä;
 • tietoja vierailuistasi ja sivuston käytöstäsi, mukaan lukien lähetysviittaus, vierailun pituus, nähdyt sivut ja sivuston navigointipolut;
 •  tietoja, kuten sähköpostiosoitteesi, jotka annat rekisteröityessäsi sivustollemme;
 • tietoja, jotka annat sivustomme palveluja käyttäessäsi;
 • sivuston käytön myötä generoituja tietoja, mukaan lukien sivuston käyttöajankohdat, toistuvuus ja käyttöolosuhteet;

MARKKINOINTI-, MYYNTI- JA KEHITYSTOIMET

Henkilötietoja käsitellään myös markkinointi-, myynti- ja kehitystoimien yhteydessä. Tällä tavalla voimme kehittää palvelujamme entistäkin asiakasmyönteiseen suuntaan. Pystymme paremmin myös näin optimoimaan asiakkaalle tarjottavia palveluita.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset, organisaation sisäiset turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, tietojen luovuttamisen, muutosten tai tuhoamisen varalta.

Me voimme jakaa henkilötietojasi työntekijöillemme, virkailijoillemme, vakuutusyhtiöllemme, neuvonantajillemme, edustajillemme, hankkijoillemme tai alihankkijoillemme, mikäli tässä tietosuojakäytännössä mainitut käyttötavat sitä kohtuullisesti vaatii.

Me voimme jakaa henkilötietojasi mille tahansa ryhmämme yhtiölle (tämä tarkoittaa tytäryhtiöitä, holdingyhtiötä ja sen kaikkia tytäryhtiöitä), siinä määrin kuin tässä tietosuojakäytännössä mainitut käyttötavat sitä kohtuullisesti vaatii.

Me voimme jakaa henkilötietojasi:

 • lain vaatimissa tilanteissa
 • meneillään oleviin tai mahdollisiin oikeudellisiin menettelyihin liittyen
 • laillisten oikeuksiemme perustamiseen, harjoittamiseen ja puolustamiseen (mukaan lukien tietojen luovutus petoksen torjuntaan ja luottoriskin vähentämiseen liittyen)
 • jonkin liiketoimintamme tai omaisuuserämme ostajalle (tai mahdolliselle ostajalle), sekä sellaiselle henkilölle, jonka uskomme kohtuudella voivan pyytää tuomioistuimelta tai muulta toimivaltaiselta viranomaiselta näiden henkilötietojen jakamista, jos tällaisen tuomioistuimen tai viranomaisen mielestämme kohtuullisen todennäköisesti määräisi kyseisten henkilötietojen jakamista.

Tässä tietosuojakäytännössä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on asetuksen mukaan oikeus vastustaa oikeutetun edun perusteella tehtävää tietojen käsittelyä. Toimintaamme välttämättömien yhteystietojen poistaminen rekisteristämme saattaa aiheuttaa kuitenkin tilanteen, jossa emme pysty toimittamaan palveluita tai tuotteita sovitulla tavalla. Rekisteröidyn yksityisyyteen liittyvät oikeutenne:

 • oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihinne
 • oikeus tutustua hallussamme oleviin tietoihinne
 • oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin
 • oikeus pyytää tietojen poistamista
 • oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

×

Hei!

Voit olla yhteydessä meihin WhatsApp:illa tai lähettää sähköpostia info@suomentehdaspalvelu.fi
Palvelemme arkisin:
ma-pe klo 8-16

×